fbpx

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1. מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש לאפליקציה ולאתר "Dibs" (להלן:"האפליקציה") בבעלות וולף דיבס טכנולוגיות בע"מ (להלן: "הבעלים") וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש.

1.2 מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך ,המשתמש/ת ,כיצד נאספים עליך נתונים באמצעות האפליקציה ,מה מטרת השימוש וכיצד נעשה בהם שימוש ,אם בכלל.

1.3. הוראות מסמך זה יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד .בכל מקרה של סכסוך ,מקומו של הליך כלשהו יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב או מחוז המרכז בלבד ,והמותב הרלבנטי ידון בו עפ"י דיני מדינת ישראל בלבד.

1.4. הוראות מדיניות הפרטיות יחולו על האפליקציה יחד עם שינויים ,עדכונים ,תוספות, או מחיקות ,כפי שיבוצעו מדי פעם בפעם על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבעלים ,בהודעה שתפורסם (להלן: "השינויים") .המשך שימוש באפליקציה לאחר שינויים אלו יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים ,אלא אם כן הם סותרים הוראות קוגנטיות (בלתי ניתנות להתניה) של הדין הישראלי.

2. מדיניות הפרטיות שלנו

2.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאפשר גישה לאפליקציה על ידי תהליך רישום או על ידי אמצעי רישום שמעמידים צדדים שלישיים כגון פייסבוק.

2.2. בתהליך הרשמה ,תשלום ,או תהליך הזנה אחר באפליקציה ,ייתכן שיהיה עליך להזין פרטים כמו שמך ,כתובת הדואר האלקטרוני ,כתובת דואר ,פרטי כרטיס אשראי או פרטים אחרים לפי העניין ,אותם אנו אוספים.

2.3. אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים ממך כאמור בעת רישום ,ביצוע רכישה, הרשמה לניוזלטר שלנו ,בעת עריכת סקר שיווק ,או באחד או יותר מהמקרים הבאים:

2.3.1. כדי להתאים אישית את חווית המשתמש שלך וכדי לאפשר לנו לספק לך את השירות או המוצר שבו יש לך עניין ,או

2.3.2. כדי לעבד את העסקאות שלך במהירות האפשרית.

2.4. האפליקציה נבדקת על בסיס קבוע כדי לאתר חורי אבטחה ונקודות תורפה ידועות על מנת להפוך את השימוש בה עבורך בטוח ככל האפשר.

2.5. אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה כאשר משתמשים אחרים עושים שימוש באפליקציה כדי להבטיח שלא תהיה להם נגישות אלא למידע שלהם ותוך שמירת המידע האישי שלך מפניהם.

2.6. עסקות שמבוצעות באמצעות האפליקציה אינן מעובדות באפליקציה עצמה ,אלא אצל גורמים מומחים לכך ,והן אינן מאוחסנות על השרתים שלנו.

3. צדדים שלישיים

3.1. אנחנו לא מוכרים ,סוחרים ,או מעבירים לגורמים חיצוניים את פרטיך האישיים, למעט אלו שהסכמת מראש.

3.2. אנו עשויים לאפשר פרסומות באפליקציות שלנו.

3.3. אנו נעשה את המירב כדי לא לאפשר לצדדים שלישיים לבצע מעקב אחריך.

4. פנו אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי .פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

שם: וולף דיבס טכנולוגיות בע"מ

כתובת: זאב כהנוב 17, נס ציונה

וואטסאפ: 055-563-2933

מייל: [email protected]

 
דילוג לתוכן